Εκδηλώσεις

Ειδική δράση για Φοιτητές

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των νέων για ουσιαστική αντιμετώπιση ψυχικών προβλημάτων εν τη γενέση τους, τίθεται σε εφαρμογή η ως άνω αναφερόμενη δράση.  Σκοπός της είναι να κάνει εφικτή την πρόσβαση των νέων σε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες. Στοιχεία της Δράσης Απευθύνεται σε φοιτητές – σπουδαστες ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ Προβλέπει την παροχή προσιτών οικονομικά ψυχολογικών-ψυχοθεραπευτικών […]

Συνέδριο – Ψυχική Υγεία και Τηλεματικές Εφαρμογές

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη νέα ψηφιακή εποχή. Περισσότερα για το Πρόγραμμα του συνεδρίου Εδώ

Κύλιση προς τα επάνω
Καλέστε