ψυχολόγοι

Ειδική δράση για Φοιτητές

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των νέων για ουσιαστική αντιμετώπιση ψυχικών προβλημάτων εν τη γενέση τους, τίθεται σε εφαρμογή η ως άνω αναφερόμενη δράση.  Σκοπός της είναι να κάνει εφικτή την πρόσβαση των νέων σε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες. Στοιχεία της Δράσης Απευθύνεται σε φοιτητές – σπουδαστες ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ Προβλέπει την παροχή προσιτών οικονομικά ψυχολογικών-ψυχοθεραπευτικών […]

Ψυχολογοι : Δεοντολογία

Α. Οι ψυχολογοι οφείλουν να σέβονται της αξιοπρέπεια του πελάτη ως προσώπου με διαφορετικές ηθικές και πολιτισμικές καταβολές, με σεβασμό στις ιδιαίτερες ιεραρχήσεις του αλλά και στην ιδιωτικότητά του. Για το σκοπό αυτό η τήρηση του απορρήτου είναι απαραίτητη. Επιπρόσθετα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες κατανοούν και δίνουν τη συγκατάθεσή τους στο να δράσει […]

Κύλιση προς τα επάνω