δράσεις

Ειδική δράση για Φοιτητές

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των νέων για ουσιαστική αντιμετώπιση ψυχικών προβλημάτων εν τη γενέση τους, τίθεται σε εφαρμογή η ως άνω αναφερόμενη δράση.  Σκοπός της είναι να κάνει εφικτή την πρόσβαση των νέων σε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες. Στοιχεία της Δράσης Απευθύνεται σε φοιτητές – σπουδαστες ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ Προβλέπει την παροχή προσιτών οικονομικά ψυχολογικών-ψυχοθεραπευτικών […]

Κύλιση προς τα επάνω
Καλέστε