Η τέταρτη έκδοση (DSM-IV) του Διαγνωστικού Στατιστικού Εγχειριδίου του American Psychiatric Association απαριθμεί εννέα συμπτώματα για τη μείζονα κατάθλιψη, πέντε ή περισσότερα απ’ τα οποία πρέπει να είναι παρόντα κατά την ίδια περίοδο των δύο εβδομάδων, καθώς και ένα από τα πρώτα δύο: 1) Αίσθημα…