βιβλία

Ψυχολογοι: Βιβλία αυτοβοήθειας. Είναι όλα τους ενδεδειγμένα;

Ως ψυχολογοι συγγράφουμε βιβλία υπηρετώντας ποικίλες λογικές και στοχεύοντας σε διαφορετικού τύπου αναγνώστες. Μια κατηγορία  βιβλίων αποτελούν τα βιβλία αυτοβοήθειας, δηλαδή τα βιβλία εκείνα που περιγραφουν με ένα ευληπτο τρόπο το θέμα και παραθέτουν λύσεις στον αναγνώστη. Δυστυχώς παγκοσμίως τα εκδιδόμενα αυτα βιβλία δεν ειναι ολα τους ενδεδειγμένα κυρίως γιατί είτε δεν ακολουθούν τις τρεχουσες […]

Κύλιση προς τα επάνω
Καλέστε