Ψυχοθεραπεια

Μοντέλα επίλυσης προβλημάτων

Τα προβλήματα αναγνωρίζονται απ’ τους ψυχολόγους ως βασικό συστατικό στοιχείο της ζωής μας. Σύμφωνα με το μοντέλο του Liebeck προτείνονται 8 φάσεις στην προσπάθεια επίλυσης μικρών και μεγάλων προβλημάτων: 1. Προετοιμασία και πληροφόρηση: Αναλύεται η σημασία της επίλυσης προβλημάτων ως βασική θεραπευτική παρέμβαση. Η διαφάνεια επικρατεί σε αυτή την πρώτη φάση. Δίνονται έτσι ανάλογες πληροφορίες, […]

O Beck μιλά για τον Freud

  Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ως μία αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός νέου ψυχοθεραπευτικού μοντέλου. Μέχρι τότε τα θεραπευτικά μοντέλα που κυριαρχούσαν ήταν τα ψυχαναλυτικά και το συμπεριφοριστικό μοντέλο. Ο ΒΕCK (1963) εισήγαγε την έννοια του σχήματος στη σκέψη από όπου πηγάζουν πλήθος δυσλειτουργικών αυτόματων σκέψεων που εμπεριέχουν γνωσιακά […]

Η Judith Beck μιλά για τη Γνωσιακή Θεραπεία

Γνωσιακή προσέγγιση είναι κάθε ψυχολογική προσέγγιση που παραδέχεται την άποψη πως η νοητική αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου ασκεί αποφασιστικό ρόλο στην στην ανθρώπινη συμπεριφορά και πως η κατανόηση και τροποποίηση της συμπεριφοράς επιτυγχάνεται μέσα από την κατανόηση της νοητικής αναπαράστασης. Οι γνωσιακές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην καταγραφή και τροποποίηση των νοητικών (γνωσιακών) συστημάτων του ασθενούς. […]

Κύλιση προς τα επάνω
Καλέστε