Συντάκτης: anilio

O Beck μιλά για τον Freud

  Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ως μία αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός νέου ψυχοθεραπευτικού μοντέλου. Μέχρι τότε τα θεραπευτικά μοντέλα που κυριαρχούσαν ήταν τα ψυχαναλυτικά και το συμπεριφοριστικό μοντέλο. Ο ΒΕCK (1963) εισήγαγε την έννοια του σχήματος στη σκέψη από όπου πηγάζουν πλήθος δυσλειτουργικών αυτόματων σκέψεων που εμπεριέχουν γνωσιακά […]

Ο Aaron Beck μιλά για τον Πόνο και για τη σχέση του με τη Κατάθλιψη

Σύμφωνα με τη θεωρία του Beck στο καταθλιπτικό ασθενή διαταράσσεται η σκέψη τόσο στο περιεχόμενο της (καταθλιπτική τριάδα) όσο και στη λειτουργία μέσω των διεργαστικών λαθών αλλά και στη δομή της μέσω της ενεργοποίησης των καταθλιπτογόνων σχημάτων.Η σκέψη στο περιεχόμενο της εμφανίζει τη καταθλιπτική τριάδα μέσα από την οποία ο ασθενής αντιλαμβάνεται και θεωρεί αρνητικά […]

Κατανοώντας την Κατάθλιψη

  Η κατάθλιψη από μόνη της, ως παθολογική οντότητα, διαταράσσει τη σκέψη, τη συμπεριφοράς αλλά και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ατόμου. Το άτομο δηλαδή εμφανίζεται απαισιόδοξο, αρνητικό με έντονες ιδέες ενοχής και αναξιότητας, ενώ συγχρόνως παραμελεί τη προσωπική του εμφάνιση αλλά και τις δραστηριότητες του, επαγγελματικές και κοινωνικές. Εμφανίζει ακόμα διαταραχές στον ύπνο, τη πρόσληψη […]

Κύλιση προς τα επάνω