Η επόμενη έκδοση του DSM έχει προγραμματιστεί για το 2012, και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλές αλλαγές, με βάση όσα έχουμε μάθει για την κατάθλιψη από το DSM-IV που βγήκε το 1994 και την αναθεωρημένη έκδοση του DSM-III η οποία είναι πολύ παρόμοια