βία

Η βία κατά γυναικών και παιδιών

  Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Οι κύριες κατηγορίες συνήθως θεωρούνται η σωματική, η σεξουαλική και η ψυχολογική. Συνήθως η γυναίκα και τα παιδιά αποτελούν τους δέκτες βίαιων ενεργειών. Γενικότερα υπάρχουν ατελείωτες διαφοροποιήσεις σε κάθε κατηγορία. Οι διάφορες μορφές βίας παρουσιάζουν όμως  τα ακόλουθα κοινά στοιχεία: · Οι επανειλημμένες σωματικές ή σεξουαλικές επιθέσεις […]

Ενδοοικογενειακή βία

Η βία έχει πολλαπλές μορφές, και αφορά ως επί το πλείστον τις γυναίκες και είναι ένας μηχανισμός καταπίεσης, και στοχεύει στον έλεγχο, εξουσία και υποταγή των γυναικών. Η βία είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής και πολιτικής θέσης της γυναίκας και του άνδρα και των κοινωνικών δομών, θεσμών καα της ιδεολογίας που κυριαρχούν στη κοινωνία μας, π. […]

Κύλιση προς τα επάνω