Ως ψυχολογοι διακρίνουμε το άγχος σε λειτουργικό και δυσλειτουργικό. Πιο συγκεκριμένα: 1. Τι είναι το άγχος; Μπορεί να είναι: ΘΕΤΙΚΑ ένας μηχανισμός που σε προστατεύει και σε κινητοποιεί απέναντι σε καταστάσεις που απαιτούν την άμεση αντίδρασή σου. ένας μηχανισμός που σε βοηθά να αντιμετωπίσεις καταστάσεις…