δεοντολογία

Ψυχολογοι : Δεοντολογία

Α. Οι ψυχολογοι οφείλουν να σέβονται της αξιοπρέπεια του πελάτη ως προσώπου με διαφορετικές ηθικές και πολιτισμικές καταβολές, με σεβασμό στις ιδιαίτερες ιεραρχήσεις του αλλά και στην ιδιωτικότητά του. Για το σκοπό αυτό η τήρηση του απορρήτου είναι απαραίτητη. Επιπρόσθετα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες κατανοούν και δίνουν τη συγκατάθεσή τους στο να δράσει […]

Κύλιση προς τα επάνω