Ο τομέας της ψυχικής υγείας είναι διαρκώς εξελισσόμενος μ’ αποτέλεσμα η εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών ψυχολόγων αλλά και κάθε ενδιαφερομένου να είναι μονόδρομος.

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες των εκδηλώσεων που αφορούν στον τομέα της ψυχολογίας.


  1. Συνέδρια
  2. Ημερίδες
  3. Σεμινάρια